بارز آفرین

 

صفحه اصلی

برای انجام پروژه های علمی پیشرفته نیاز به کار گروهی متخصصین مسئولیت پذیر و با تجربه می باشد تا با هم پوشانی علمی خود مشکلات پروژه را پشت سر گذارند .

این شرکت افتخار دارد با تکیه برکادر متخصص و مجرب خود ، نقش مهمی در زمینه توسعه و بومی سازی صنایع گوناگون ایفا کند .

 
 
با ارزش ترین سرمایه ما ، گروه های تخصصی ما می باشند که شامل :
گروه مکانیک:

طراحی و مدلسازی سه بعدی ،  بررسی جانمایی ، تحلیل سازه ای و مکانیزمی ، تهیه نقشه ساخت ،تدوین تکنولوژی ساخت ،  نظارت و اجرا .

گروه تکنولوژی مواد:

شناسایی مواد فلزی و غیر فلزی ، شناسایی فرآیند تولید ، تست و آنالیز مواد تولیدی

گروه برق و کنترل:

طراحی مدارات الکتریکی مورد نیاز درهر دو زمینه کنترل و برق فشار قوی – برنامه نویسی و اتوماسیون تحت کامپیوتر